Nasi Duszpasterze

IMG_5448

 

Ks. ANDRZEJ PODOLUK

Proboszcz od 2012 roku do nadal

 

Ksiądz proboszcz Andrzej Podoluk urodził się 16 maja 1965 r. w Niemczy. Pochodzi z parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu podjął naukę w Liceum Samochodowym w Pszczynie, gdzie zdał egzamin dojrzałości i zgłosił się do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 11 maja 1991 r.

 

 

 

 

Posługę wikariusza pełnił w parafiach: św. Barbary w Boguszowicach, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Murckach, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bykowinie, Matki Boskiej Częstochowskiej w Knurowie, św. Antoniego z Padwy w Rybniku, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rojcy, Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach. W międzyczasie pracował w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rojcy oraz jako kapelan szpitalny w Murckach.

W roku 2012 ks. abp Wiktor Skworc mianował go administratorem naszej parafii, a rok później otrzymał nominację proboszcza.

 

 

ksgrzegorz1

 

Ks. GRZEGORZ LECH

Proboszcz w latach 2007-2012

 

Ksiądz proboszcz Grzegorz Lech urodził się 15 marca 1963 r. w Katowicach. Pochodzi z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 1988 r. z rąk ks. abpa Damiana Zimonia.

 

 

 

Jako wikariusz posługiwał w parafiach najpierw św. Marii Magdaleny w Tychach, potem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Rogoźnej. W tym czasie w Żorach pracował również jako katecheta. Ze względu na stan zdrowia kolejne dwa lata spędził w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, a dokładnie w nadmorskiej Parafii Najświętszego Zbawiciela w Ustce. W tym czasie był również społecznym kapelanem miejscowego zakładu karnego o charakterze półotwartym. W 1998 r. wrócił do Diecezji Katowickiej i dalszą posługę pełnił w Jastrzębiu Zdroju, najpierw w Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej, potem w Parafii św. Katarzyny.

29 lipca 2007 r. został mianowany administratorem naszej parafii, a rok później otrzymał nominację proboszcza. W naszej wspólnocie pracował przez pięć lat.

W lipcu 2012 r. rozpoczął się kolejny rozdział na jego kapłańskiej drodze – dekretem ks. abpa Wiktora Skworca został mianowany proboszczem Parafii Świętego Michała Archanioła w Ornontowicach.

 

 

49

 

ks. STANISŁAW KOŁODZIEJ

Proboszcz w latach 2003 – 2007

 

Ksiądz dziekan Stanisław Kołodziej urodził się 28 kwietnia 1960 r. w Mikołowie. Przez pierwsze kilkanaście lat mieszkał z rodzicami w Łaziskach Górnych. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie. Po zdanej maturze studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym, najpierw w Krakowie, potem w Katowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 31 stycznia 1987 r. z rąk ks. abpa Damiana Zimonia.

 

 

 

Jako wikariusz pracował w parafiach w Rudzie Śląskiej w Wirku, w Katowicach Wełnowcu, potem w Rybniku w Parafii św. Jadwigi Śląskiej na Nowinach oraz w Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chwałowicach. Pełnił również funkcję kapelana w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rybniku, opiekował się rybnickimi harcerzami, przez wiele lat był katechetą w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Rybniku, a później w Społecznym Gimnazjum.

W roku 2003 ks. abp Damian Zimoń mianował go proboszczem naszej parafii, w której posługiwał do lipca 2007 r. Następnie dekretem ówczesnego metropolity katowickiego został mianowany proboszczem sąsiedniej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach, którą objął 29 lipca 2007 r.

 

 

m_news_66

ks. FRANCISZEK OTREMBA

Rektor i proboszcz w latach 1984-2003

 

Ksiądz proboszcz Franciszek Otremba urodził się 17 kwietnia 1938 r. w Bełku. Po okupacji rodzice wraz z jego braćmi przeprowadzili się do Żor, gdzie ks. Franciszek przyjął I Komunię Świętą, a później sakrament bierzmowania. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1955 r. wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia prezbiteratu  otrzymał 25 czerwca 1961 r. w Katowicach z rąk ks. bpa Herberta Bednorza.

 

Po święceniach rozpoczął zastępstwo wakacyjne w Stanowicach (gdzie parę lat wcześniej zamieszkali jego rodzice) i Żorach Roju. Był wikariuszem aż w czterech parafiach pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa: w Boguszowicach, Jastrzębiu Zdroju, Chorzowie – Batorym i Niedobczycach. Ponadto pracował w parafiach Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim, św. Stanisława Kostki w Katowicach – Giszowcu i św. Józefa w Piekarach Śląskich.

W międzyczasie był zaangażowany w diecezjalnym duszpasterstwie akademickim. Przez krótki okres czasu przebywał także u Kamedułów w podkarpackich Bielanach oraz w nowicjacie Benedyktynów w Lubiniu.

Od września 1984 r. pracował w naszej parafii, najpierw jako rektor, a następnie już jako proboszcz. W tym okresie był członkiem Rady Duszpasterskiej Diecezji Katowickiej, zaś kapłani dekanatów – najpierw Rybnik Centrum, potem Niedobczyce – wybrali go na swojego ojca duchownego. W Niewiadomiu pracował do przejścia na emeryturę w 2003 r. Ostatnie jedenaście lat życia spędził u Ojców Werbistów w Rybniku, gdzie pełnił posługę spowiednika.

Ks. proboszcz Franciszek Otremba zmarł 29 maja 2014 r. zmierzając do kościoła, z różańcem w ręku… Spoczął na cmentarzu parafialnym w Niedobczycach.

 

 

22

 

Ks. prałat HUBERT WIECZORKE

Budowniczy kościoła

 

Ksiądz prałat Hubert Wieczorke urodził się 23 października 1940 r. w Wilczy. Po ukończeniu Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie przyjął w dniu 6 czerwca 1965 r. święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Herberta Bednorza.

 

 

Pracę duszpasterską rozpoczął na zastępstwie wakacyjnym w Szczygłowicach i w rodzinnej parafii w Wilczy. Następnie był wikariuszem w parafiach: Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Bojszowach, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Miasteczku Śląskim, św. Mikołaja w Lublińcu i św. Michała Archanioła w Krzyżowicach. Później został skierowany jako wikariusz substytut do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym, a potem wrócił do Bojszów jako wikariusz adiutor. W latach 1980 – 2007 przewodniczył wiernym Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach. To w tym okresie, mimo trudnych warunków politycznych, podjął się budowy punktu katechetycznego w Niewiadomiu – naszego dzisiejszego kościoła.

opr. Anna Łatka