Najważniejsze wydarzenia z życia parafii

IMG_1235

 

Nie sposób przywołać wszystkich wydarzeń, które miały miejsce w okresie 30 lat. Wybraliśmy zatem najważniejsze, zarówno dotyczące prac budowlanych i remontowych w naszej świątyni, jak i życia religijnego i społecznego.

 

 

 

Z Kroniki Parafialnej…

maj – grudzień 1986 r. – wybetonowano chodniki wokół kościoła, a w samej świątyni założono drewniany sufit

 

kwiecień – maj 1986 r. – powołano pierwszą Parafialną Radę Duszpasterską. Członkowie Rady zostali wyłonieni w wyborach – każdą ulicę reprezentował jeden przedstawiciel. Jej skład będzie się zmieniał na przestrzeni lat. Warta podkreślenia jest inicjatywa ks. Franciszka Otremby, który w latach  90-tych w skład Rady włączy również przedstawicieli młodzieży

 

27 września 1987 r. – pierwsza wizytacja kanoniczna. Parafie odwiedził wówczas ks. bp Czesław Domin. Po jego liturgicznym wprowadzeniu do kościoła, ks. biskup udzielił naszej młodzieży sakramentu bierzmowania. W tym dniu odwiedził również chorych oraz pobłogosławił młode małżeństwa i ich dzieci. Kolejne wizytacje kanoniczne w naszej parafii:

104142

 

9-10 października 1992 – wizytujący: ks. abp Damian Zimoń

15-16 marca 1998 – wizytujący: ks. bp Gerard Bernacki

27-28 lutego 2004 – wizytujący: ks. bp Stefan Cichy

21-22 marca 2009 – wizytujący: ks. abp Damian Zimoń

 

 

 

28 listopada 1987 – rozpoczęcie peregrynacji małej kopii Obrazu Jasnogórskiego. Kopia Obrazu wędrowała przez kilka miesięcy od domu do domu, zatrzymując się w każdej rodzinie na jeden dzień. Była to wyjątkowa okazja do wspólnej rodzinnej modlitwy

 

42

 

 

2 czerwca 1988 – po raz pierwszy procesja Bożego Ciała przeszła ulicami naszej parafii: Zygmunta Starego, Żymierskiego (dzisiejsza Grota Roweckiego), Letnią i Kazimierza Wielkiego. Wcześniej, w latach 1985-1987, procesje Bożego Ciała odbywały się wokół kościoła.

 

 

101

 

 

18 czerwca 1988 – Msza św. prymicyjna ks. Bogusława Kudli. Specjalnie na tę okazję ozdobiono zielonymi wieńcami wejście do kościoła oraz krzyż misyjny. Godny odnotowania jest liczny udział parafian w tej uroczystości. Kilka dni później ksiądz neoprezbiter odwiedził z Komunią Świętą chorych i osłabionych wiekiem parafian.

 

 

 

44

 

 

1989  – przebudowano wejście główne do kościoła – odtąd dostęp do chóru jest możliwy wyłącznie schodami mieszczącymi się z tyłu kościoła

 

1990 – kościół został otynkowany. Po pracach tynkarskich odmalowano wszystkie okna w budynku

 

 

 

147

 

 

 

5 września 1994 – uroczystość z okazji 10-lecia poświęcenia naszego kościoła. Podczas Mszy Świętej Pontyfikalnej odprawionej o godz. 17:00 ks. abp Damian Zimoń dokonał konsekracji naszej świątyni i ołtarza. To jeden z najważniejszych momentów w historii naszego kościoła.

 

 

 

 

 

9 września 1995 – zamontowana została nowa rama do obrazu Jezusa Miłosiernego. Rama została wykonana z ceramiki a jej poszczególne elementy nawiązują do scen z Ewangelii mówiących o Bożym Miłosierdziu.

 

16 października 1996 – poświęcenie groty Matki Bożej z Lourdes. Grota została wybudowana jako wyraz wdzięczności parafian za dar pontyfikatu Jana Pawła II. Zgodnie z założeniami, w okresie letnim, w każdą niedzielę przy grocie miała być sprawowana jedna Msza św. Niestety taka tradycja się nie narodziła i Msze św. oraz nabożeństwa sprawowane były w tym miejscu jedynie sporadycznie

 

13 lipca 1997 – zbiórka ofiar pieniężnych i darów materialnych dla powodzian. Parafianie nie zawiedli – w tym dniu zebrano rekordową kolektę: 3 240 zł

 

07

 

 

4-5 września 1997 – wizyta cudownej kopii Obrazu Jasnogórskiego. Było to szczególne wydarzenie w życiu naszej wspólnoty. Parafię zaszczycił swą obecnością ks. bp Piotr Libera. Z pełnym dzisiaj uznaniem patrzymy na liczbę parafian, którzy wzięli udział w uroczystościach.

 

 

 

 

1998 – dzięki ofiarności parafian udało się zakupić nowe organy, które służą do dnia dzisiejszego. Ponadto po niewielkiej przebudowie tylnej ściany kościoła zainstalowaliśmy nowy konfesjonał.

 

21 czerwca 2000 – podczas uroczystości Bożego Ciała rodzice dzieci pierwszokomunijnych, jako dar ołtarza, ofiarowali baldachim. Do dzisiaj zaszczyt niesienia baldachimu przypada w pierwszej kolejności rodzicom dzieci, które w danym roku po raz pierwszy przystępują do Stołu Eucharystycznego.

 

108

 

 

17 września 2000 – dzięki wsparciu ks. abpa Damiana Zimonia, parafia otrzymała relikwie św. Faustyny. Relikwie przywiozła siostra z Łagiewnik, a ich uroczystego wprowadzenia dokonał sam ówczesny metropolita katowicki.

 

 

 

30

 

 

6 sierpnia 2001 – parafia zakupiła trzy dzwony, które otrzymały „imiona”: Wiara, Nadzieja i Miłość. W oczekiwaniu na dzwonnicę ustawiono je w kaplicy Matki Bożej.

 

 

lipiec – wrzesień 2001 – budowa dzwonnicy. Projekt dzwonnicy wybrali sami parafianie spośród trzech zaproponowanych wersji. Była to ostatnia duża inwestycja zrealizowana przez ks. proboszcza Franciszka Otrembę przed jego przejściem na emeryturę.

 

122

 

 

 

18 września 2001 – głos dzwonów zawieszonych na nowej dzwonnicy rozległ się po raz pierwszy. W tym momencie wielu parafianom popłynęły z oczu łzy wzruszenia… Uroczystego poświęcenia dokonał ks. abp Damian Zimoń.

 

 

 

49

 

 

27 lipca 2003 – dekretem ks. abpa Damiana Zimonia ks. proboszcz Franciszek Otremba został zwolniony z urzędu proboszcza naszej parafii i po czterdziestu dwóch latach kapłaństwa, przeniesiony na emeryturę. Ksiądz proboszcz opuścił Niewiadom i zamieszkał w domu Ojców Werbistów w Rybniku. W tym samym dniu ks. prałat Hubert Wieczorke, dziekan dekanatu Niedobczyce, wprowadził na urząd proboszcza naszej parafii ks. Stanisława Kołodzieja. Podczas uroczystej Mszy św. zarówno ks. prałat, jak i nowy proboszcz gorąco podziękowali ks. Franciszkowi Otrembie za trud włożony w budowę kościoła i wspólnoty parafialnej oraz za jego dziewiętnastoletnią pracę w naszej parafii.

 

 

55

 

 

 

24 grudnia 2003 – ks. proboszcz Stanisław Kołodziej zaprosił parafian na czuwanie przed Pasterką, które przygotowała i poprowadziła młodzież naszej parafii. Po pasterce po raz pierwszy cała parafia spotkała się przed kościołem przy rozpalonym ognisku. Była to okazja, aby przełamać się opłatkiem, złożyć sobie wzajemnie życzenia i wspólnie pośpiewać kolędy.

 

23 stycznia 2004 – pierwsze spotkanie seniorów naszej parafii, którzy odtąd będą spotykali się w każdy pierwszy piątek miesiąca.

 

marzec 2004 – nabożeństwo drogi krzyżowej miało wyjątkowy charakter. Parafianie wyszli na ulicę Niewiadomia niosąc krzyż i publicznie rozważali Mękę Pańską.

 

kwiecień 2004 – w Wielki Czwartek ksiądz proboszcz obmył nogi ministrantom, a zebranym parafianom rozdał chlebki wielkanocne.

 

13 maja 2004 – pierwsze w naszej parafii Nabożeństwo Fatimskie. Przez następne kilka lat takie nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny będą odprawiane regularnie w każdy 13 dzień miesiąca w okresie od lutego do października.

 

51

 

 

27 czerwca 2004 – pierwszy festyn parafialny. Jego głównym celem była wspólna zabawa i zintegrowanie parafian, którzy mają tworzyć wspólnotę ludzi zjednoczonych wiarą nie tylko w czasie Mszy św. i nabożeństw.  Odtąd festyny będą organizowane regularnie, początkowo dwa razy w roku, potem tylko raz. Uzyskany zaś z nich dochód będzie przeznaczany na wyjazdy dzieci i młodzieży, a także częściowo na bieżące utrzymanie kościoła.

 

 

kwiecień 2005 – po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II codziennie, aż do dnia pogrzebu, gromadziliśmy się w kościele, aby trwać na czuwaniu modlitewnym. Inicjatorem i jednocześnie organizatorem tych wieczornych spotkań był ks. proboszcz, a licznie zgromadzeni parafianie mogli dzięki temu głębiej przeżyć te trudne dni „rekolekcji”.

 

4 grudnia 2005 – podczas uroczystej Mszy św. poświęcono sztandar górników.

 

22 czerwca 2006 – odwiedziny ks. abpa Damiana Zimonia, który udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. W tym dniu ks. arcybiskup dokonał także poświęcenia nowego marmurowego ołtarza.

 

ksgrzegorz1

 

 

29 lipca 2007 – dekretem ks. abpa Damiana Zimonia ks. Stanisław Kołodziej został mianowany proboszczem sąsiedniej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach i tym samym pożegnał się z naszą wspólnotą. Tego samego dnia ks. prałat Hubert Wieczorke wprowadził na urząd proboszcza ks. Grzegorza Lecha. Eucharystię sprawowali wspólnie ks. prałat Hubert Wieczorke, ks. Franciszek Otremba, Ks. Stanisław Kołodziej oraz nowy proboszcz – ks. Grzegorz Lech.

 

 

 

 

sierpień – grudzień 2007 – remont całego budynku kościoła. Roboty były częściowo sfinansowane przez kopalnię w ramach rekompensaty za szkody górnicze, a częściowo ze składek parafian. Wykonano m.in. następujące prace: głębokie wykopy, osuszanie i izolacja murów, skuwanie tynków wewnętrznych, izolacja przeciwgrzybiczna, remont instalacji elektrycznej, rozbudowanie nagłośnienia, izolacja termiczna obrazów, malowanie.

 

2 września 2007– ukazał się pierwszy numer parafialnej gazetki „Pieczęć”. Miesięcznik, potem dwumiesięcznik, będzie relacjonował ważne dla nas wydarzenia, uroczystości, spotkania, wyjazdy i będzie ukazywał się do końca pobytu ks. proboszcza Grzegorza Lecha w naszej parafii.

 

2007 – parafia wzbogaciła się o własną stronę internetową : www.mbniewiadom.pl

 

59

 

 

14 maja 2008 – 20 rocznica święceń kapłańskich ks. proboszcza Grzegorza Lecha. Msza św. dziękczynna została odprawiona w niedzielę 18 maja o godz. 16:00 i licznie zgromadziła parafian, którzy modlili się w intencji Jubilata.

 

 

 

50 lat kapłaństwa

 

 

kwiecień 2011 – podczas uroczystej Mszy św. ks. proboszcz Franciszek Otremba dziękował Bogu za 50 lat kapłaństwa. Zgodnie z życzeniem Jubilata oprawa Eucharystii była niezwykle skromna.

 

 

 

 

P7270016

 

 

29 lipca 2012 – dekretem ks. abpa Wiktora Skworca ks. proboszcz Grzegorz Lech, po pięciu latach pracy w naszej wspólnocie, został skierowany do parafii Michała Archanioła w Ornontowicach, gdzie również objął funkcję proboszcza. W tym samym dniu ks. dziekan Stanisław Kołodziej wprowadził do naszej parafii ks. Andrzeja Podoluka, który najpierw został administratorem, a rok później otrzymał nominację proboszcza.

 

 

IMG_6785

 

 

2013 – wykonana została termoizolacja części dachu kościoła oraz wymieniono piec centralnego ogrzewania. Ponadto w oknach na ścianie głównej kościoła zamontowane zostały witraże, których projekt nawiązuje do promieni wychodzących z Serca Jezusa Miłosiernego.

 

 

 

716213_ka23s0220800x533_34

 

29 maja 2014 – Pan Bóg odwołał do wieczności ks. proboszcza Franciszka Otrembę. W murach naszej świątyni pożegnaliśmy go 1 czerwca podczas nabożeństwa oraz Mszy św. sprawowanej w jego intencji. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 2 czerwca w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył ks. abp senior Damian Zimoń, zaś homilię wygłosił ks. prof. Jerzy Szymik. Ksiądz proboszcz Franciszek Otremba spoczął na cmentarzu parafialnym w Niedobczycach.

 

IMG_5272

 

04.01.2016 – pogrzeb Bernarda Chlubka, wieloletniego organisty w naszej parafii. 35 lat przepracował w zawodzie nauczyciela z czego 15 lat był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 23 w Rybniku – Niewiadomiu. „Przez wiele lat dziadek był organistą w naszym kościele (Kościół Miłosierdzia Bożego w Niewiadomiu). Dla całej naszej rodziny był wzorem cierpliwości, skromności i pracowitości. Nigdy nie narzekał. wszystko potrafił naprawić albo zbudować. Pełnił również funkcję szofera dla babci i sąsiadek, był na każde ich zawołanie” (fragment „Wspomnienia o dziadku Bernardzie”- napisanego przez wnuków)

 

 

 

 

opr. Anna Łatka