Komunikat Arcybiskupa przed światowym dniem ubogich

page1image6153152

„Chrystus dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić” (por. 2 Kor 8, 9).

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO PRZED ŚWIATOWYM DNIEM UBOGICH

 

 

 

Światowy Dzień Ubogich, który przypada w przyszłą niedzielę 13-go listopada, obchodzony będzie w tym roku pod hasłem „Chrystus dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić” (por. 2 Kor 8, 9).

Ojciec Święty Franciszek wskazuje w orędziu na ten dzień, że „bogactwem Jezusa jest Jego miłość, która nie zamyka się na nikogo i wszystkim wychodzi na spotkanie, szczególnie tym, którzy są usunięci na margines i pozbawieni tego, co konieczne”. Jesteśmy wezwani, aby naśladować ubóstwo Jezusa Chrystusa, dzieląc się tym, co mamy, zaczynając od najbardziej potrzebujących. W Światowy Dzień Ubogich chcemy otoczyć wszystkich ubogich troską i modlitwą. Niech ten dzień będzie okazją do zainteresowania się ubogimi w naszych parafiach i miejscowościach, do zorganizowania spotkań z nimi, udzielenia im pomocy duchowej i materialnej.

Chrześcijanie zawsze byli i są wrażliwi na potrzeby ubogich. Już w pierwszych wiekach z radością i poczuciem odpowiedzialności organizowano zbiórki, aby najbiedniejszym nie zabrakło tego, co konieczne do życia. Zbiórka w wymiarze rzeczowym będzie trwała od 7-20 listopada, zaś w wymiarze finansowym w Światowy Dzień Ubogich, czyli w przyszłą niedzielę.

W Światowy Dzień Ubogich chcemy okazać solidarność i przeciwdziałać wykluczeniu energetycznemu, przeprowadzając zbiórkę finansową przed naszymi kościołami. Po niedzielnych mszach św. 13-tego listopada członkowie parafialnych zespołów Caritas zbiorą ofiary na ubogich dotkniętych ubóstwem energetycznym, brakiem prądu czy ogrzewania. Zebrane środki, przekazane do naszej diecezjalnej Caritas, posłużą wsparciu osób i placówek najbardziej dotkniętych kryzysem energetycznym i ekonomicznym. Ofiary można składać również poprzez nasz portal zbiórkowy o nazwie „Dobrodaj” lub bezpośrednio, wpłacając je na konto katowickiej Caritas.

Wszystkich Diecezjan zawierzam Matce Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, patronce naszej archidiecezji, prosząc, by pomagała nam w dążeniu do solidarności z ubogimi oraz wypraszała wolność od przywiązania do dóbr materialnych i otwartość serc na potrzeby bliźnich.

Wszystkim Darczyńcom składam szczere podziękowanie i z serca błogosławię na czas, który przed nami, zwierzając go Bożej Opatrzności przez ręce Maryi, Królowej Pokoju.

page2image6165376 page2image6169952

Zarządzenie

Komunikat Arcybiskupa Katowickiego należy odczytać w niedzielę 6 listopada br. w ramach ogłoszeń duszpasterskich i umieścić na stronie internetowej parafii.

† Marek Szkudło Wikariusz Generalny

Informacje szczegółowe dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej

1. W dniach od 7 do 20 listopada przeprowadzamy w naszych parafiach zbiórkę rzeczową. Zebrane produkty posłużą do przygotowania paczek dla ubogich w Ukrainie, w naszych placówkach charytatywnych i parafiach. Prosimy o przynoszenie rzeczy, które znajdują się na specjalnie przygotowanej liście. Jest ona dostępna na stronie internetowej Caritas Archidiecezji Katowickiej: https://katowice.caritas.pl/.

  1. Część produktów zebranych w ramach w tej zbiórki – w ilości wynikającej z rozeznania potrzeb miejscowych – pozostanie w parafiach, natomiast pozostałe dary prosimy przekazać do magazynów w naszych ośrodkach Caritas, których adresy i dane kontaktowe podamy w oddzielnym e-mailu. Rzeczy te zostaną przewiezione do magazynów w Katowicach i Rybniku, gdzie wolontariusze przygotują paczki dla ubogich w archidiecezji i w Ukrainie.
  2. Ofiary pieniężne można, jak podano w komunikacie, składać poprzez portal internetowy „Dobrodaj” – jego adres internetowy to www.dobrodaj.pl, a także poprzez bezpośrednią wpłatę na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej w ING

† Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki

page2image6164960 page2image12582272

Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, numer rachunku 96 1050 1214 1000 0090 3169 8062, podając jako tytuł wpłaty: „przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu”.

page2image12576320