ZAPROSZENIE MŁODZIEŻY ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ NA ŚWIĘTO BIERZMOWANYCH

 

Drodzy Rodzice Bierzmowanych i Świadkowie! Drodzy Bierzmowani!

Na początku nowego roku szkolnego chcemy we wspólnocie archidiecezji, parafii i rodzin wspomnieć przeżywane prze Was niedawno spotkanie z Duchem Świętym w sakramencie bierzmowania.

 

 

 

Będziemy wspólnie dziękować wszechmocnemu Bogu za Ducha Świętego i Jego dary podczas Archidiecezjalnego Święta Bierzmowanych, które odbędzie się w sobotę 15 października br. pod hasłem: „Młodzi – mocni Duchem”.

Bardzo serdecznie zapraszam młodzież z wszystkich parafii naszej archidiecezji, która w minionych dwóch latach przyjęła sakrament bierzmowania. Do katedralnego wieczernika w Katowicach zapraszam także świadków bierzmowania i animatorów.

Dziękując Bogu za sakrament prowadzący ku dojrzałości chrześcijańskiej, otworzymy nową kartę Waszego współdziałania z Duchem Świętym i zaangażowania w dzieło ewangelizacji. W ramach naszego spotkania doświadczymy bogactwa i piękna młodego Kościoła zebranego na celebracji Eucharystii, radosnej zabawie oraz wspólnym posiłku.Spotkanie rozpoczniemy o godz. 10.30, planowane zakończenie ok. godz. 16.00.

Drodzy Młodzi Przyjaciele!

Wraz z innymi szafarzami sakramentu bierzmowania oczekuję Was w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, a na drogę pielgrzymowania udzielam Wam błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

Katowice, 28 września 2022 r. VA I – 66/22

+ Wiktor Skworc Arcybiskup Metropolita Katowicki