Plan wizytacji kanonicznej

 Plan wizytacji kanonicznej

Księdza Biskupa Adam Wodarczyka

w parafii Miłosierdzia Bożego w Niewiadomiu

Dekanat Niedobczyce

9 – 11 luty 2018

1 DZIEŃ – PIĄTEK 9.02.2018 

13.00 – Obiad z matką księdza pochodzącego z parafii

14.00 – Odwiedziny chorego

14.30 – Nawiedzenie i modlitwa przy grobie ks. proboszcza Franciszka Otremby

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego w kościele oraz spotkanie z wszystkim

             chętnymi parafianami, również z grupami parafialnymi (Czciciele NSPJ,

             Czciciele Matki Bożej Szensztackiej, Zespół Charytatywny, Seniorzy)

16.00 – Spotkanie z księżmi Dekanatu Niedobczyce w salce pod kościołem

16.50 – Liturgiczne powitanie

17.00 – Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania

18.30 – Kolacja z Parafialną Radą Duszpasterską

2 DZIEŃ – NIEDZIELA 11.02.2018

Msze św.: 8.00; 10.45

  8.00 – Msza św. z homilią ks. Biskupa Adam Wodarczyka

  9.00 – Śniadanie ze współpracownikami świeckimi (służba kościelna i służba

            probostwa)

10.00 – Spotkanie z grupami apostolskimi dzieci i młodzieży (Dzieci Marii

             i Ministranci)

10.45 – Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. Przewodniczy

             Eucharystii ks. Biskup Adam Wodarczyk.

11.45 – Po Eucharystii błogosławieństwo dzieci

12.00 – Obiad z Nadzwyczajnymi Szafarzami Eucharystii