Wyniki wyborów

 

Parafialna Rada Duszpasterska przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Niewiadomiu

 

 

Członkowie Rady z urzędu
 1 Ks. Proboszcz Andrzej Podoluk
 2 Sebastian Depta
 3 Małgorzata Depta

 

Członkowie Rady z mianowania ks. Proboszcza
 4 Stanisław Drobot

 

Członkowie Rady z wyboru parafian
 5 Chlubek Barbara                                      głosów   57
 6 Chromik Aleksandra                                     głosów    51
 7 Łatka Anna                                                        głosów    49
8 Przeliorz Anna                                                 głosów    43
9 Siwica Henryk                                                  głosów    41
10 Skrętkowicz Grażyna                                   głosów     53