Wybory do Rady Parafialnej

Lista kandydatów w porządku alfabetycznym do Parafialnej Rady Duszpasterskiej przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Niewiadomiu

 

 

Wybory zostaną przeprowadzone w niedzielę 18 czerwca 2017. Wybranych zostanie wtedy 7 członków rady.

 

Lp. Nazwisko i imię Ulica
1. Chlubek Barbara Batorego
2. Chlubek Ewa Batorego
3. Chromik Aleksandra Racławicka
4. Drobot Hanna Batorego
5. Kania Katarzyna Racławicka
6. Łatka Anna Grota Roweckiego
7. Migas Barbara Batorego
8. Przeliorz Anna Zygmunta Starego
9. Siwica Aleksandra Batorego
10. Siwica Henryk Batorego
11. Skrętkiewicz Grażyna Letnia
12. Śmietana Łukasz Batorego

 

 

 

Ponadto w skład Rady Duszpasterskiej wchodzą:

 

Członkowie Rady z urzędu
1. Ks. Proboszcz Andrzej Podoluk
2. Sebastian Depta
3. Małgorzata Depta

 

 

Członkowie Rady z mianowania ks. Proboszcza
1. Stanisław Drobot