Parafia Miłosierdzia Bożego w Niewiadomiu- UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

Komentarz do Ewangelii 

Św. Jan XXIII (1881-1963), papież 

Modlitwa ku czci Króla eucharystycznego (codzienny biuletyn Ufficio Stampa Vaticana, 24.01.1959)

„Wreszcie nastąpi koniec, gdy [Chrystus] przekaże królowanie Bogu i Ojcu” (1Kor 15,24)


     O Jezu, Królu narodów i Królu wieków, racz przyjąć nasz hołd. My, którzy przez łaskę braćmi Twoimi jesteśmy, składamy Ci pokorne uwielbienia. Ty jesteś „żyjącym Chlebem, który daje życie światu” (J 6,33). Najwyższy Kapłanie i Baranku Ofiarny. Tyś się poświęcił na krzyżu w krwawej ofierze odkupienia Ojcu Przedwiecznemu dla zbawienia ludzkości, a teraz co dzień ofiarujesz się na naszych ołtarzach przez ręce Twoich kapłanów, aby we wszystkich sercach nastało „Królestwo prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju” (prefacja święta).


     O Królu pełen chwały, przyjdź Królestwo Twoje! (Ps 23) Panuj ze swego „tronu łaski” (Hbr 4,16) w sercach dzieci, by zachowały niewinność otrzymaną na chrzcie świętym. Panuj w sercach młodzieży, by wzrastała zdrowo i czysto, słuchając głosu tych, którzy Ciebie zastępują w rodzinie, szkole i Kościele. Panuj nad domowym ogniskiem, aby rodzice i dzieci żyli zgodnie i przestrzegali Twego świętego Prawa. Panuj nad Ojczyzną naszą, aby wszyscy obywatele przez ład i zgodę warstw społecznych czuli się dziećmi Ojca w niebie, powołani do współdziałania dla wspólnego, doczesnego dobra: szczęśliwymi z przynależności do Mistycznego Ciała, którego Twój Sakrament jest zarazem żywym znakiem i wiecznie tryskającym źródłem!


     Panuj, o „Królu królujących i Władco rządzących” (Ap 19,16; Pwt 10,17), nad wszystkimi narodami ziemi i oświecaj jej przywódców, by zapatrzeni w Twój wzór żywili „myśl pokoju, a nie udręczenia” (Jr 29,11). Eucharystyczny Zbawicielu, spraw, by wszystkie narody służyły Ci z ochotą w przekonaniu, że „służyć Bogu, to znaczy panować”. 

 
 

 Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są pliki cookies (tzw. ciasteczka).Są one przechowywane w przeglądarce internetowej Czytelnika i są pomocne m.in. w zalogowaniu się na pocztę, czy też służą do tworzenia statystyk oglądalności strony. Nie zawierają one żadnych danych osobowych ani w żaden sposób nie zmieniają konfiguracji urządzeń, na których zostaną zainstalowane. Nowe regulacje prawne obowiązujące od 23 marca 2013 r. zobowiązują nas do poinformowania Czytelników o tym w wyraźniejszy niż dotąd sposób.

Czytelnik może spowodować, że jego przeglądarka internetowa nie będzie przechowywała cookies – wystarczy zmienić jej ustawienia.

    w przeglądarce Firefox: Opcje – Prywatność. 
    w przeglądarce Chrome: Ustawienia – Ustawienia zaawansowane – Prywatność – Ustawienia treści
    w przeglądarce Internet Explorer: Narzędzia – Opcje internetowe – Prywatność (pozwala wybrać różne poziomy ochrony) – Zaawansowane (pozwala dostosować obsługę cookies ręcznie.
    w przeglądarce Opera: Preferencje – Zaawansowane – Ciasteczka

Uwaga: tę opcję w każdej przeglądarce ustawia się osobno.

 

Dalsze korzystanie ze strony http://mbniewiadom.pl/wordpress/  bez zmiany ustawień przeglądarki będzie dla nas oznaczało, że Czytelnik zgadza się na wykorzystywanie przez nas cookies.

Comments are closed.